JAK DBAĆ O AKUMULATORY?

Czyli EGO na dłużej!

EGO POWER + W TWOJEJ FIRMIE

Producenci narzędzi ogrodowych często określają, czy ich produkty
przeznacozne są do użytku komercyjnego, czy do użytku domowego….